Menu
Your Cart

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası


İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, The Hand Coffee Shop internet sitesinin kullanıcılara sağladığı bilgi ve hizmetlereilişkin hükümleri düzenlemektedir.  http://www.thehandcoffee.com(“Site”) giren veya Site’deki herhangi bir bilgiyi kullanan her kullanıcı, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
 KULLANIM KOŞULLARI
 1. Site’de yer alan her türlü içerik, tanıtım ve bilgi, bilgi verme amaçlıdır ve The Hand Coffee Shop ile kullanıcı arasında herhangi bir satış sözleşmesi kurulmadığı müddetçe bağlayıcı değildir. Sözleşme yapıldığı durumlarda ise yalnızca o sözleşme kapsamındaki içerik ve bilgiler bağlayıcı nitelik taşır. Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve/veya programların, verilerin kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan The Hand Coffee Shop ya da herhangi The Hand Coffee Shop yöneticisi ve/veya çalışanı sorumlu değildir.
2. The Hand Coffee Shop, herhangi bir zamanda Site’de mevcut her türlü hizmet, tasarım, ürün ve bilgi ile işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nı önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma, Site’yi yeniden düzenleme veya kapatma hakkını haizdir. Site’ye giriş ile yapılan değişiklikler kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.3. Site’de yayınlanan, fikri ve sınai mülkiyet hakları The Hand Coffee Shop’a ait olan bütün yazılı, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakkı saklıdır. Bunlara Site’de yer verilmesi, bu materyallerin kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, izin ya da lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.Bu materyaller The Hand Coffee Shop’un yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan kullanıcıya aittir.
4. Site’nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için tedbirler alınmış olmakla birlikte, kullanıcı kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Site’ye girilmesi nedeniyle kullanıcının işletim sistemi veya yazılımlarında meydana gelebilecek hata veya bunların sonuçlarından The Hand Coffee Shop hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5. Site’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, mevcut ya da oluşabilecek hatalarla ilgili hiçbir garanti verilmemektedir. Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı The Hand Coffee Shop sorumlu tutulamaz.6. Site’deki başvuru formlarının yalnızca doldurulmuş olması kullanıcılara herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunma imkânı vermez.7. Site The Hand Coffee Shop’un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. The Hand Coffee Shop, bu internet sitelerinin içerikleri ve/veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.8. Kullanıcı, Site’yi kullanarak, işbu Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. The Hand Coffee Shop, Kullanım Koşulları’nı ihlal eden kullanıcının başvuru talebini reddetme ve/veya internet yolu ile imzalanmış sözleşmesini iptal etme ve kullanıcıya karşı hukuki ve/veya cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar.
9. Kullanım Koşulları The Hand Coffee Shop’un yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak göstermek suretiyle dahi herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz.GİZLİLİK POLİTİKASI


1. Site’deki her türlü veri The Hand Coffee Shop’un mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dâhil olmak üzere Site’deki hiçbir veri değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, başka bir dile çevrilemez ve başka bir bilgisayara yüklenemez.


2. The Hand Coffee Shop, kullanıcı tarafından Site’ye girilen bilgileri yetkisiz erişim, hatalı kullanım ve/veya değişime karşı korumak amacıyla mevcut imkânlar dâhilinde tedbirler almıştır. Ancak internetin yapısı gereği hiçbir sistem tamamen güvenli değildir ve bu nedenle bilgiler herhangi bir zamanda yetkili olmayan kişilerce alınıp kullanılabilir. Kullanıcı böyle bir durumda The Hand Coffee  Shop’un hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmektedir.


4. Resmi makamların talebi ve/veya kullanıcının The Hand Coffee Shop sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini etkileyecek herhangi bir müdahale, elektronik saldırı yaptığının tespit edilmesi üzerine The Hand Coffee  Shop kullanıcının bilgilerini araştırma ve mevzuat gereği yasal mercilere bildirme hakkını haizdir.5. The Hand Coffee Shop, Site’deki başvuru formuna ya da başka herhangi bir alana girilen kullanıcı bilgileri üzerinden; mektup, e-posta, sms, telefon görüşmesi ve benzeri yollarla kullanıcıya pazarlama, iletişim, bildirim ve sair amaçlarla ulaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, aksine bir yazılı bildirim olmadıkça, The Hand Coffee Shop’un kendisine yönelik yukarıdaki iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul etmektedir.6. Kullanıcıları tanımlamaya yardımcı olması için zaman zaman “cookie” adı verilen ve kullanıcının Site’yi ne zaman ve nasıl kullandığını gösteren bilgiler, Site’nin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yerleştirilebilir. (cookie kullanımı bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bu yöntemi kullanmaktadır.)7. Kullanıcı, Site’yi kullanarak, işbu Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. The Hand Coffee Shop, Gizlilik Politikası’nı ihlal eden kullanıcının başvuru talebini reddetme ve/veya internet yolu ile imzalanmış sözleşmesini iptal etme ve kullanıcıya karşı hukuki ve/veya cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar.